014 743 2151 info@hansies.co.za

Hoërskool

Hans Strijdom

Hansies

Akademie

By Hoërskool Hans Stijdom is akademie ons eerste prioriteit. Ons glo as dit goed gaan in die klas, gaan dit op ander gebiede ook goed. Ons streef daarna om ‘n leerkultuur te kweek wat dit vir leerders moontlik maak om hulle volle potensiaal te bereik. Ons het ‘n bekwame span onderwysers wat altyd bereid is om die ekstra myl te loop vir die leerders.
Hoërskool Hans Stijdom bied vanaf Gr. 10 ‘n algemene rigting en ‘n tegniese rigting vir leerders.

Graad 8 & 9 vakke

Gr. 8 & 9 leerders het nege vakke wat vir hulle verpligtend is:

Afrikaans HT
Engels HT/FAL
Sepedi FAL
Wiskunde
Lewensoriëntering
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Skeppende Kunste
Tegnologie

Promosie-en progressievereistes vir Graad 8 en Graad 9 vakke

Taal op Huistaalvlak Vlak 4 (50-59%)
Taal op Eerste Addisionele Taalvlak Vlak 3 (40-49%)
Wiskunde Vlak 3 (40 – 49%)
Ander vakke

Vlak 4 (40-49%)
In enige DRIE ander vakke

 

Vlak 2 (30-39%)
In enige TWEE ander vakke

GRAAD 10-12

Gr. 10-12 leerders het vier vakke wat vir hulle verpligtend is:

Afrikaans HT
Engels HT/FAL
Sepedi FAL
Lewensoriëntering
Wiskunde/Tegniese Wiskunde/ Wiskundige Geletterdheid

Leerders moet DRIE vakke kies. Keuse vakke vir die algemene rigting is:

Verbruikerstudies
Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO)
Fisiese Wetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
Geografie
Toerisme
Besigheidstudies
Lewenswetenskappe
Rekeningkunde

Leerders wat die tegniese rigting kies moet EEN van die volgende vakke kies:

Siviele Tegnologie (Houtbewerking)
Elektriese Tegnologie (Kragstelsels)
Meganiese Tegnologie (Paswerk- en Masjinering)

Ingenieursgrafika en -ontwerp(IGO) is verpligtend wanneer leerders die tegniese rigting kies.
Leerders moet ook Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskap vat.

8ste Vak: Leerders kan net n 8ste vak neem as die betrokke onderwyser bereid is om dit aan te bied en die koste beloop R500 per jaar!

Navrae by die betrokke onderwyser/ vakhoofde.

Promosie-en progressievereistes vir Graad 10 tot Graad 12 vakke

Taal op Huistaalvlak 40%
Ander vakke 40% in TWEE vakke
  30% in DRIE ander vakke

Slaagvereistes vir verdere studie

Vereistes om toelating vir Graadstudie (Universiteitstoelating)

  • 40% vir Huistaal
  • 50% vir enige VIER vakke, LO uitgesluit
  • 30% vir enige TWEE ander vakke

Vereistes om toelating vir Diploma

  • 40% vir Huistaal
  • 40% vir enige DRIE ander vakke, LO uitgesluit
  • 30% vir enige TWEE ander vakke

Vereistes om toelating vir sertifikaatstudies

  • 40% vir DRIE vakke en een van die vakke moet Huistaal wees
  • 30% vir enige DRIE vakke

Ekstra klasse

Alle personeel is Maandae vanaf 14:00 – 14:45 beskikbaar om ekstra klasse vir leerders te gee.  Res van die week word daar in spesifieke vakke ekstra klasse gegee soos in die rooster aangedui.

GRAAD 8 EKSTRA KLASSE (14:00 – 14:45)

DAG VAK PERSOON VERANTWOORDELIK
Maandag NW Juf du Plessis
Dinsdag Rekeningkunde Mnr Pitout
Donderdag Wiskunde Mnr van der Wal

 

GRAAD 9 EKSTRA KLASSE (14:00 – 14:45)

DAG VAK PERSOON VERANTWOORDELIK
Dinsdag NW Juf Louw
Woensdag Wiskunde Juf Botes
Donderdag Rekeningkunde Mnr Pitout

 

GRAAD 10 EKSTRA KLASSE (14:00 – 14:45)

DAG VAK PERSOON VERANTWOORDELIK
Maandag Wiskunde Juf Vosloo
Dinsdag Wiskunde Geletterdheid Mnr van der Wal
  FW Juf Verwey
Woensdag Tegniese Wetenskap Juf Verwey
Donderdag Tegniese Wiskunde Juf Vosloo
  Rekeningkunde Juf Botes

 

GRAAD 11 EKSTRA KLASSE (14:00 – 14:45)

DAG VAK PERSOON VERANTWOORDELIK
Maandag Wiskunde Juf Swanepoel
Dinsdag Rekeningkunde Juf Botes
  Tegniese Wetenskap Juf Boshoff
Woensdag Tegniese Wiskunde Juf Boshoff
  Wiskunde Geletterdheid Juf Potgieter/Juf Louw
Donderdag FW Juf Verwey

 

Hoërskool Hans Strijdom se Dissiplinêre Beleid